Madrazo Assessors es compromet a garantir l’accessibilitat digital per a les persones amb discapacitats. Estem fermament dedicats a millorar contínuament l’accessibilitat de la nostra experiència web per a tots els nostres usuaris, i apliquem les pautes d’accessibilitat més rellevants per fer el nostre lloc web accessible al major nombre de persones possible.

Mesures per suportar l’accessibilitat

Madrazo Assessors pren les següents mesures per assegurar l’accessibilitat del nostre lloc web:

  • Incorporació de l’accessibilitat a les nostres polítiques internes de desenvolupament i disseny web.
  • Formació específica en accessibilitat web per als nostres equips de desenvolupament i contingut.
  • Realització d’auditories d’accessibilitat regulars del nostre lloc web per identificar i corregir possibles barreres d’accés.
  • Consulta amb experts en accessibilitat per revisar i millorar les nostres pràctiques i procediments.
  • Compromís amb un procés de millora contínua en matèria d’accessibilitat web.

Estàndards d’accessibilitat

El nostre objectiu és complir o superar els estàndards de les Pautes d’Accessibilitat per al Contingut Web (WCAG) 2.1, nivell AA. Aquestes pautes expliquen com fer el contingut web més accessible per a les persones amb discapacitats i són considerades l’estàndard de facto en la matèria.

Compatibilitat amb navegadors i tecnologies d’assistència

Madrazo Assessors es esforça per assegurar la compatibilitat del nostre lloc web amb una àmplia gamma de tecnologies d’assistència i els darrers navegadors per maximitzar l’accessibilitat. Reconèixem, no obstant això, que poden existir limitacions i estem compromesos a resoldre qualsevol problema d’accessibilitat que es presenti.

Comentaris i contacte

Valorem els teus comentaris sobre l’accessibilitat del nostre lloc web. Si trobes algun problema o tens suggeriments per millorar la nostra accessibilitat, si us plau, contacta’ns.

Data de la declaració

Aquesta declaració d’accessibilitat serà revisada i actualitzada regularment per reflectir les nostres pràctiques contínues de millora en accessibilitat.

PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANÇAT PELS FONS NEXT GENERATOR (EU) DEL MECANISME DE RECUPERACIÓ I RESILÈNCIA.