Serveis fonamentals pel control operatiu i financer de l’empresa

La comptabilitat constitueix un element fonamental pel control operatiu i financer de l’empresa. Per aquest motiu, a part de confeccionar la comptabilitat completa per donar compliment als llibres comptables obligatoris per llei, també posem a la disposició dels clients els nostres coneixements especialitzats i l’assessorem en la anotació contínua de totes les transaccions i en la realització d’avaluacions.

D’aquesta manera, el client obté una base extraordinàriament útil per a conduir els processos de decisió de la seva empresa.

Comptabilitat completa per a autònoms i empreses

Elaboració i control continu de la comptabilitat i confecció d’estats financers

Comptabilitat de costos

Tancaments anuals, balanços i comptes d’explotació

Presentació dels Llibres comptables i de les Comptes Anuals