Gestió i administració per al teu negoci

Proporcionem al seu negoci solucions per a la externalització de la gestió i l’administració del personal, amb un seguiment dels seus objectius en Recursos humans i cobrint les necessitats del teu negoci, amb l’estudi i la confecció de contractes de treball, nòmines, liquidacions i resum de costos.

Els nostres serveis laborals son:

Contractes de treball (Alta TGSS, tramitació INME i contracte)

Pròrrogues (tramitació INEM i pròrroga)

Transformació contracte indefinit

Altes, baixes i variacions de treballadors a la Seguretat Social

Estudi i confecció de butlletins de Cotització de Seguretat Social (TC1 i TC2)

Comunicació nominal via RED amb la Seguretat Social

I.R.P.F. Ingrés trimestral i Resum Anual

Assessorament i tramitació en matèria de prevenció de riscs laborals

Inspeccions de treball

Temes judicials