Serveis en assessorament fiscal

Oferim una amplia gama de serveis en assessorament fiscal i estem en constant actualització dels canvis més recents en matèria tributària.

L’entorn fiscal es troba en contínua transformació, per lo que requereix una planificació i un anàlisi detallat de les aplicacions i de les actualitzacions. En aquest sentit, considerem tots els aspectes actuals de la fiscalitat i de l’economia.

Els nostres serveis fiscals son:

Declaracions fiscals de particulars (IRPF, Successions, donacions, entre d’altres)

Declaracions fiscals d’empreses i autònoms (Iva, Retencions, Impost de societats, entre d’altres)

Comptes Anuals i Llibres comptables

Comptes d’ingressos i despeses i balanços fiscals

Assessorament en assumptes relacionats amb l’ impost de transmissió patrimonial I l’ impost de donacions

Ordenament de la successió empresarial i assessorament en la creació o venta d’empreses

Representació en procediments de gestió o inspecció de l’Agència tributaria

Servei d’auditoria fiscal per a empreses