Estudi i confecció d’un pla de viabilitat financer

Per tal de valorar de forma coherent el teu projecte empresarial i augmentar les seves possibilitats d’èxit, així com millorar la presentació del seu projecte per a tercers. El pla d’empresa permet obtenir informació respecte l’estratègia, les accions i els recursos que el seu projecte empresarial necessita per elevar les seves possibilitats objectives d’èxit i per conèixer la viabilitat del seu negoci i la seva rendibilitat econòmica potencial.

Els nostres serveis son:

Definició del concepte, límits i terminis de la planificació financera

Estudi de l’àmbit econòmic. Anàlisi de l’entorn genèric i de l’entorn específic

Estudi de l’àmbit financer