Assessorament de la seva empresa

Oferim un assessorament complet en totes les fases de la vida de la seva empresa, des de la constitució de la seva societat, la gestió i valoració del seu negoci, fins la planificació d ela compra – venda.

Els resultats als que ha de fer front la gestió empresarial son cada vegada més diversos.

Es per aquest motiu que no concebem un assessorament financer ben fonamental sense els serveis d’un assessorament fiscal adequat. Per a tot això, els coneixements obtinguts amb la nostra exhaustiva dedicació adquireixen un gran valor.

Els nostres serveis son:

Assessorament per a la creació de noves empreses

Assessorament financer

Estudi i millora en la gestió del crèdit

Anàlisi enfocat a la millora de resultats

Planificació financera, planificació de resultats i planificació de tresoreria

Assessorament en plans de negoci

Controla comptables

Legislació en matèria de successió