SERVEIS DE COMPTABILITAT,
FISCALITAT, GESTIÓ LABORAL I GESTIÓ FINANCERA

Oferim al nostres clients tots els serveis en matèria econòmica-financera i gestió en diferents àmbits de la seva activitat, des de la constitució i alta de l’activitat, l’estudi de la viabilitat del projecte, la gestió comptable, fiscal i laboral, l’anàlisi i diagnòstic econòmic-financer i la valoració de l’empresa.

Comptabilitat

A part de confeccionar la comptabilitat completa, posem a la disposició dels clients els nostres coneixements especialitzats i l’assessorem.

Fiscalitat

Oferim una amplia gama de serveis en assessorament fiscal i estem en constant actualització dels canvis més recents en matèria tributària.

Gestió Laboral

Proporcionem al seu negoci solucions per a la externalització de la gestió i l’administració del personal.

Pla de viabilitat

Estudi i confecció d’un pla de viabilitat financer, per tal de valorar de forma coherent el teu projecte empresarial i augmentar les seves possibilitats d’èxit.

Estudi de Rendibilitat

L’anàlisi de la rendibilitat ens indica si l’activitat de l’empresa és eficient en la gestió dels teus actius, dels teus recursos i del seu apalancament.

Constitució de Societats

Assessorament complet en totes les fases de la vida de la seva empresa, des de la constitució de la societat fins la planificació de la compra – venda.